ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online

แบบฟอร์มการสืบค้นวิทยานิพนธ์

วิธีใช้ 1.  ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงในช่องตามหัวข้อต่างๆ ในหน้านี้กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. เลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น                   
3. กด Submit เพื่อรอการแสดงผล                     
4. กรณีต้องการค้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดตรง          
"ฟอร์มภาษาอังกฤษ" หรือกดตรง "กดเพื่อไปหน้าภาษาอังกฤษ"

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
มีทั้งหมด 84,520 ระเบียน


 
  สถาบัน  
ภาควิชา
ชื่อนิสิต
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คำค้น 
ปี
* แก้ไขการสืบค้นภาษาไทยแล้ว
หน้านี้ใส่คำสืบค้นภาษาไทย


ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศสท. เดิม) ขอเชิญท่านสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเว็บไซต์นี้ ลงทะเบียนฟรี กดที่นี่
1. ฐานข้อมูลมีเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อเท่านั้น
ในกรณีที่ท่านต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม กรุณาติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม
หรือ
2. ถ้าท่านไม่สะดวก ทาง ศสท. มีบริการสั่งสำเนาวิทยานิพนธ์
รายละเอียดและอัตราค่าบริการสั่งสำเนาวิทยานิพนธ์ กรุณาติดต่อ รัตนา โทร 0-2564-7000 ต่อ 1237 email: ratana@nstda.or.th

3. ถ้าท่านมีปัญหาในการเข้าใช้เว็บไซต์ ติดต่อ ขันธ์ศิริ อาทร e-mail: khansiri@nstda.or.th