ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online

แบบฟอร์มการสืบค้นวิทยานิพนธ์

วิธีใช้ 1.  ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงในช่องตามหัวข้อต่างๆ ในหน้านี้กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. เลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น                   
3. กด Submit เพื่อรอการแสดงผล                     
4. กรณีต้องการค้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดตรง          
"ฟอร์มภาษาอังกฤษ" หรือกดตรง "กดเพื่อไปหน้าภาษาอังกฤษ"

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
มีทั้งหมด 84,520 ระเบียน


 
  สถาบัน  
ภาควิชา
ชื่อนิสิต
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คำค้น 
ปี
* แก้ไขการสืบค้นภาษาไทยแล้ว
หน้านี้ใส่คำสืบค้นภาษาไทย


ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศสท. เดิม) ขอเชิญท่านสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเว็บไซต์นี้
1. ลงทะเบียนฟรี กดที่นี่
2. ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านไม่เร็วทันใจ กรุณาติดต่อห้องสมุดหน่วยงานของท่าน เพื่อบอกรับ
   เป็นสมาชิกฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ติดต่อ เพ็ญศิริ วายุภักตร์ โทร 0-2564-7000 ต่อ 1232
   e-mail: pensiri@nstda.or.th
3. ถ้าท่านมีปัญหาในการสืบค้น ติดต่อ ขันธ์ศิริ โทร 0-2564-7000 ต่อ 1240
   e-mail: khansiri@nstda.or.th
4. ในกรณีที่ท่านต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม กรุณาติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม หรือ
ถ้าท่านไม่สะดวก ทาง ศสท. มีบริการสั่งสำเนาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดและอัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อ รัตนา
โทร 0-2564-7000 ต่อ 1237 email: ratana@nstda.or.th หรือ
เพ็ญศิริ วายุภักตร์ ต่อ 1232 e-mail: pensiri@nstda.or.th